Uğur Bozkaya Araştırma Grubu
PSI4
Cover Art
TÜBA-GEBİP Ödül Töreni
TÜBA-GEBİP Ödül Töreni
Coupled-Cluster (CC)
Su Kümeleri
Katyon-Pi Etkileşimleri
Parlar Vakfı Ödül Töreni
Beytepe
QChem

Q-Chem programına ait tüm örnekler ve kullanım ayarlarına bu linkte bulunan manualden ulaşabilirsiniz. Aşağıda bazı temel inputlar verilmiştir.


Temel Q-Chem İnputu: Temel bir Q-Chem inputu aşağıdaki şekildedir. 

$molecule
  0 1
  O      -0.000000000576  -0.066535494673   0.000000000000
  H      -0.760971323485   0.527983293303   0.000000000000
  H      0.760971332628   0.527983290781   0.000000000000
$end

$rem
  method   wb97x-d
  basis   6-311++G(d,p)
  mem_total 10000
$end

DF-MP2 İnput Örneği:

$molecule
0 1 
 O -0.000000000576 -0.066535494673 0.000000000000 
 H -0.760971323485 0.527983293303 0.000000000000 
 H 0.760971332628 0.527983290781 0.000000000000
$end

$rem
method = mp2
basis = def2-svp
aux_basis_j = rijk-def2-svp
aux_basis_k = rijk-def2-svp
aux_basis_corr = rimp2-def2-svp
ri_j = true
ri_k = true
$end