Uğur Bozkaya Araştırma Grubu
PSI4
Cover Art
TÜBA-GEBİP Ödül Töreni
TÜBA-GEBİP Ödül Töreni
Coupled-Cluster (CC)
Su Kümeleri
Katyon-Pi Etkileşimleri
Parlar Vakfı Ödül Töreni
Beytepe
Alumni

Y. Lisans Mezunlarımız

  • Emine SOYDAŞ

Tez Başlığı: Optimize orbitalli möller-plesset pertürbasyon ve eşleşmiş elektron çiftleri teorilerinin termokimya ve kinetiğe uygulamaları.

Süre: 2012-2015

Mevcut Pozisyon: Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü (Doktora Öğrencisi)


  • Ahmad RAMAZANLI

Tez Başlığı: Yarı iletken polimerlerin bant aralıklarının ve osilatör güçlerinin kuantum mekaniksel yöntemlerle araştırılması.

Süre: 2018-2020

Mevcut Pozisyon: -Doktora Sonrası Araştırmacılar

  • Dr. Selçuk EŞSİZ

Araştırma Alanı: Ab Initio yöntemler kullanılarak organik reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması.

Süre: 2018-2019

Mevcut Pozisyon: Hakkari Üniversitesi Kimya Bölümü (Dr. Öğr. Üyesi)


  • Dr. Hilal MEDETALİBEYOĞLU

Araştırma Alanı: Ab Initio yöntemler kullanılarak organik reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması.

Süre: 2019-2020

Mevcut Pozisyon: Kafkas Üniversitesi Kimya Bölümü (Dr. Öğr. Üyesi)