Uğur Bozkaya Araştırma Grubu
PSI4
Cover Art
TÜBA-GEBİP Ödül Töreni
TÜBA-GEBİP Ödül Töreni
Coupled-Cluster (CC)
Su Kümeleri
Katyon-Pi Etkileşimleri
Parlar Vakfı Ödül Töreni
Beytepe
Alumni

Yüksek Lisans Mezunlarımız

 • Emine SOYDAŞ

Tez Başlığı: Optimize orbitalli möller-plesset pertürbasyon ve eşleşmiş elektron çiftleri teorilerinin termokimya ve kinetiğe uygulamaları.

Süre: 2012-2015

Mevcut Pozisyon: Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü (Doktora Öğrencisi)


 • Ahmad RAMAZANLI

Tez Başlığı: Yarı iletken polimerlerin bant aralıklarının ve osilatör güçlerinin kuantum mekaniksel yöntemlerle araştırılması.

Süre: 2018-2020

Mevcut Pozisyon: -


 • Ali Kaan UYAR

Tez Başlığı: Bağlanmış küme yöntemleri için yerelleştirilmiş doğal orbitaller.

Süre: 2020-2022

Mevcut Pozisyon: - 

Doktora Mezunlarımız

 • Dr. Aslı ÜNAL

Tez Başlığı: Etkin Bağlanmış Küme Yöntemlerinin Programlanması ve Kimyasal Uygulamaları

Süre: 2017-2023

Mevcut Pozisyon: Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü (Dr. Öğr. Üyesi) 

Doktora Sonrası Araştırmacılar

 • Dr. Selçuk EŞSİZ

Araştırma Alanı: Ab Initio yöntemler kullanılarak organik reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması.

Süre: 2018-2019

Mevcut Pozisyon: Hakkari Üniversitesi Kimya Bölümü (Doç. Dr.)


 • Dr. Hilal MEDETALİBEYOĞLU

Araştırma Alanı: Ab Initio yöntemler kullanılarak organik reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması.

Süre: 2019-2020

Mevcut Pozisyon: Kafkas Üniversitesi Kimya Bölümü (Doç. Dr.)


 • Dr. Abdurrahman ATALAY

Araştırma Alanı: Ab Initio yöntemler kullanılarak organik reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması.

Süre: 2019-2023

Mevcut Pozisyon: -


 • Dr. Fatma Aksakal

Araştırma Alanı: Ab Initio yöntemler kullanılarak organik reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması.

Süre: 2017-2023

Mevcut Pozisyon: - 

2247-C Stajyer Araştırmacı Programı (STAR) Öğrencilerimiz

 • Semanur Albayrak (2021)
 • Elif Polat (2021)
 • Müge Bayram (2021)
 • Şevval Yazıcıoğlu (2021)