Uğur Bozkaya Araştırma Grubu
PSI4
Cover Art
TÜBA-GEBİP Ödül Töreni
TÜBA-GEBİP Ödül Töreni
Coupled-Cluster (CC)
Su Kümeleri
Katyon-Pi Etkileşimleri
Parlar Vakfı Ödül Töreni
Beytepe
CFOUR

NOT: Bu döküman, sadece CFOUR programına başlangıcı kolaylaştırmak, sık kullanılan input çeşitlerini kolay hatırlayabilmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak için özet bilgi içermektedir. Kullanma kılavuzu değildir!

Manual -> //slater.chemie.uni-mainz.de/cfour/index.php?n=Main.Manual

Keyword list -> //slater.chemie.uni-mainz.de/cfour/index.php?n=Main.ListOfKeywordsInAlphabeticalOrder

Geniş input örnekleri -> //slater.chemie.uni-mainz.de/cfour/index.php?n=Main.QuantumChemicalMethodInput 

Temel CFOUR inputu: Temel bir CFOUR inputu aşağıdaki şekildedir.


HF-SCF single-point energy calculation
O
H 1 R
H 1 R 2 A

R=0.958
A=104.5

*CFOUR(CALC=HF, BASIS=PVDZ)


- İlk satır başlık satırıdır. Zorunludur.
- Başlık satırı dışında bütün karakterler BÜYÜK olmalıdır.
- İnput dosyasının sonunda bir satır boşluk bırakılması gerekmektedir.
- "*CFOUR" yerine "*ACES2" veya "*CRAPS" yazılabilmektedir. Böyle örnekler görmeniz olasıdır.
- Opsiyon bloğundaki anahtar kelimeler virgül (,) ile veya alt satıra geçilerek ayrılabilmektedir. 

Genel CFOUR inputu: CC ve MP yöntemler için sık kullanılacak tipte bir kartezyen geometri cfour inputu aşağıdaki şekildedir.


CCSD(T) single-point energy calculation for formamide
C        -0.1606606193   -0.3856084104    0.0000000000
O        -1.1931409756    0.2439134171    0.0000000000
N         1.0829525699    0.1578162461    0.0000000000
H        -0.1327540094   -1.4902192340    0.0000000000
H         1.1840510820    1.1590083920    0.0000000000
H         1.9046038127   -0.4185022926    0.0000000000

*CFOUR(CALC=CCSD(T)
       COORD=CARTESIAN
       SYMMETRY=OFF
       BASIS=PVDZ
       CHARGE=0
       MULTIPLICITY=1
       FROZEN_CORE=ON
       REFERENCE=RHF
       SCF_CONV=8
       CC_CONV=7
       MEM_UNIT=GB
       MEMORY_SIZE=20) 

Geometri optimizasyonu: CFOUR ile geometri optimizasyonu yapmak için Z-matris değişkenlerinin sağına yıldız (*) işareti eklenmesi gerekmektedir.


Geometry optimization of H2O at MP2 level
O
H 1 R*
H 1 R* 2 A*

R=0.958
A=104.5

*ACES2(CALC=MP2
       BASIS=PVTZ
       GEO_CONV=10
       GEO_MAXCYC=20
       SCF_CONV=12) 

Harmonik titreşim frekansı hesabı: CFOUR ile frekans hesabı aşağıdaki gibi yapılır. Nümerik hesaplar için VIB=FINDIF yazılabilir. Detaylı bilgi için CFOUR manual’ine başvurunuz.


Calculation of analytic second derivatives at RHF-CCSD level
O
O 1 R1
H 1 R2 2 A
H 2 R2 1 A 3 D

R1   =        1.452888059894715
R2   =        0.968860317612440
A    =       99.544308670267973
D    =      116.673816797800133

*ACES2(CALC=CCSD
       BASIS=PVDZ
       VIB=ANALYTIC
       SCF_CONV=10
       CC_CONV=10) 

MRCC arayüzü: CFOUR programı Coupled-Cluster (CC), Configuration Interaction (CI) ve Multi-reference CC [MRCC :)] hesapları için MRCC programı ile birlikte çalıştırılabilir. MRCC, Mihály Kállay ve ekibi tarafından geliştirilen, elektronik yapı hesapları için ab inito ve yoğunluk fonksiyonel kuantum kimyası programıdır.

Detaylı bilgi -> //www.mrcc.hu


CCSDT single-point energy calculation for ethene
C         0.6620555023    0.0000000000    0.0000000000
C        -0.6620555023    0.0000000000    0.0000000000
H         1.2316711058    0.9206569263    0.0000000000
H         1.2316711058   -0.9206569263    0.0000000000
H        -1.2316711058   -0.9206569263    0.0000000000
H        -1.2316711058    0.9206569263    0.0000000000

*CFOUR(CALC=CCSDT
       COORD=CARTESIAN
       SYMMETRY=OFF
       BASIS=PVTZ
       CHARGE=0
       MULTIPLICITY=1
       FROZEN_CORE=ON
       REFERENCE=RHF
       SCF_CONV=8
       CC_PROG=MRCC
       INPUT_MRCC=ON)


INPUT_MRCC=ON opsiyonu CFOUR'un MRCC için gereken input'u otomatik olarak hazırlayacağı anlamına gelir. Bazı durumlarda bunu elle hazırlamak gerekebilir. HPC sistemimizde işleri vermek için kullandığımız "subq" script'i buna uygun olarak düzenlenmiştir.

CFOUR programına dışardan MRCC input'u vermek için;
INPUT_MRCC=OFF olarak ayarlanır ve MRCC input dosyası CFOUR inputu ile aynı dizinde, aynı isimde, ".minp" uzantısıyla kaydedilir.

MRCC manual -> https://www.mrcc.hu/MRCC/manual/pdf/manual.pdf

Örneğin birden fazla uyarılmış hâl için Equation of Motion (EOM) hesabı aşağıdaki CFOUR ve MRCC input ikilisi kullanılarak gerçekleştirilebilir.

CFOUR:


CCSD excited-state calculation for ethene
C         0.6620555023    0.0000000000    0.0000000000
C        -0.6620555023    0.0000000000    0.0000000000
H         1.2316711058    0.9206569263    0.0000000000
H         1.2316711058   -0.9206569263    0.0000000000
H        -1.2316711058   -0.9206569263    0.0000000000
H        -1.2316711058    0.9206569263    0.0000000000

*CFOUR(CALC=CCSD
       COORD=CARTESIAN
       SYMMETRY=OFF
       BASIS=PVDZ
       CHARGE=0
       MULTIPLICITY=1
       FROZEN_CORE=ON
       REFERENCE=RHF
       SCF_CONV=8
       CC_PROG=MRCC
       INPUT_MRCC=OFF)MRCC:


iface=cfour
calc=ccsd
ccmaxit=100
cctol=7
nstate=5
mem=10000mb