Uğur Bozkaya Araştırma Grubu
PSI4
Cover Art
TÜBA-GEBİP Ödül Töreni
TÜBA-GEBİP Ödül Töreni
Coupled-Cluster (CC)
Su Kümeleri
Katyon-Pi Etkileşimleri
Parlar Vakfı Ödül Töreni
Beytepe
Prof. Dr. Uğur BOZKAYA

Kimlik Bilgileri

Ad ve Soyad:     Uğur  BOZKAYA

Doğum Tarihi:   1 Şubat 1982

E-posta          :    ugrbzky@gmail.com

Tel                  :   +90 312 780 7918

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara

ORCID: 0000-0002-5203-2210

 Eğitim:

            Lisans:  Gazi Üniversitesi, Kimya Bölümü, 2003.                  

            Doktora:  O.D.T.Ü, Kimya Bölümü, 2011.

 

İş Tecrübesi:

 • Araştırma Görevlisi, O.D.T.Ü. Kimya Bölümü, Ankara, 2004-2011.
 • Ziyaretçi bilim insanı, Prof. Henry F. Schaefer araştırma grubu Center for Computational Chemistry, University of Georgia, Athens, GA 30602, USA, 2009-2010.
 • Yardımcı Doçent, Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü, Erzurum, 2011-2014.
 • Doktora Sonrası Araştırmacı (Post-Doc), Prof. C. David Sherrill araştırma grubu, School of Chemistry and Biochemistry, Georgia Institue of Technology, Atlanta, GA 30332, USA, 2012-2013.
 • Doçent, Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü, Erzurum, 2014-2015.
 • Doçent, Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü, Ankara, 2015-2020.
 • Profesör, Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü, Ankara, 2020-..

Ödüller, Burslar ve Diğer Başarılar:

 • Tübitak Bilim ve Teşvik Ödülü (Temel Bilimler, 2019).
 • Hacettepe Üniversitesi Bilim ve Teşvik Ödülü (Fen ve Mühendislik, 2018).
 • Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (TÜBA-GEBİP 2015).
 • Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü (BAGEP 2015).
 • O.D.T.Ü. Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü, 2015. 
 • Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Ödülleri Fen Bilimleri Alanı Makale Dalında Birincilik Ödülü, 2015.
 • Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Ödülleri Fen Bilimleri Alanı Makale Dalında Birincilik Ödülü, 2014.
 • Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Ödülleri Fen Bilimleri Alanı Makale Dalında Birincilik Ödülü, 2013.
 • National Science Foundation (NSF) Postdoctoral Fellowship, Prof. C. David Sherrill Research Group, School of Chemistry and Biochemistry, Georgia Institue of Technology, Atlanta, GA 30332, USA, 2012-2013.
 • TÜBİTAK  Yurt Dışı Araştırma Bursu (BİDEB-2214), Prof. Henry F. Schaefer Research Group, Center for Computational Chemistry, University of Georgia, Athens, GA 30602, USA, 2009-2010.
 • TÜBİTAK  Yurt İçi Doktora Bursu (BİDEB-2211), 2006-2010.
 • Lisans Bölüm Birinciliği, Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü, 2003.
 • TÜBİTAK  Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu Temel Bilimler Lisans Bursu, 2001-2003.

Projeler:

 • “Yüksek Seviyeli Bağlanmış Küme ve Pertürbasyon Teorisi Yöntemleri için Hareket Denklemi Yaklaşımının Yoğunluk Fit Edilmesi ve Dondurulmuş Doğal Orbitaller Teknikleriyle Geliştirilmesi, Etkin Programlanması ve Zorlu Kimyasal Sistemlere Uygulanması”, TÜBİTAK-1001 (118Z916), 2019.
 • “İkinci Dereceden Kuazidejenere Pertürbasyon Teorisinin Modern İntegral Tensör Ayrıştırma Yöntemleriyle Formüle Edilmesi, Etkin ve Paralel Programlanması ve Çok Referanslı Moleküler Sistemlere Uygulanması”, TÜBİTAK-1001, 2017.
 • “Optimize Orbitalli İkili Uyarılmış Çiftleşmiş Küme Teorisinin Enerji ve Analitik Gradient İfadelerinin Modern Tensör Ayrıştırma Yöntemleriyle Formülasyonu Etkin Programlanması ve Açık Kabuklu Kimyasal Sistemlere Uygulamaları” Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2016.
 • “Geçiş Metali Komplekslerinin Moleküler Özelliklerinin ve Elektronik Yapılarının Yüksek Seviyeli Elektron Korelasyon Yöntemleriyle Araştırılması” Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2016.
 • “Yoğunluk Fit Edilmiş Coupled-Cluster Yöntemlerinin Analitik Enerji Gradient İfadelerinin Türetilmesi, Etkin ve Paralel Programlanması ve Zayıf Etkileşimlere Uygulanması”, COST, 2015.
 • “Yoğunluk Fit Edilmiş Ve Cholesky Ayrıştırması Uygulanmış Optimize Orbitalli İkinci Ve Üçüncü Dereceden Möller-Plesset Pertürbasyon Teorilerinin Geliştirilmesi, Büyük Ölçekli, Etkin Ve Paralel Programlanması Ve Non-Kovalent Etkileşimlere Uygulanması”, TÜBİTAK-1001, 2013.
 • “Geçiş Metali Bileşiklerinin Elektronik Yapıları ve Termokimyasal Özellikleri İçin Orbital Relaksasyon Etkilerinin Araştırılması”, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2015.
 • “Yoğunluk Fit Edilmiş Eşleşmiş Elektron Çiftleri Teorisinin Geliştirilmesi ve Moleküller Arası Etkileşimlere Uygulanması”, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2013.
 • “Optimize Orbitalli İkinci Dereceden Moller-Plesset Perturbasyon Teorisi ve Spin Bileşenleri Ölçeklendirilmiş Türevlerinin Moleküller Arası Etkileşimlere Uygulamaları”, Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2012.

Dersler:

 • Hesaplamalı Kimya
 • Kuantum Kimyası
 • Teorik Kimyaya Giriş
 • Grup Teorisinin Kimyasal Uygulamaları
 • Fizikokimya
 • Genel Kimya

Araştırma Alanları:

 • Yeni elektronik yapı teorilerinin geliştirilmesi ve etkin programlanması.
 • Optimize Orbitalli coupled-cluster (OCC) and  Møller-Plesset perturbasyon teorileri (OMP).
 • Coupled-cluster (CC) ve perturbasyon teorisi yöntemlerinin analitik enerji türevleri.
 • Standart elektron korelasyon yöntemlerinin programlanması (Örneğin: SCF, MP2, MP3, MP4, CCD, QCISD, CCSD, QCISD(T), CCSD(T)).
 • Yoğunluk fit edilmiş (Density-fitting) standart ve optimize orbitalli CC (DF-CC) ve MP (DF-MP) yöntemlerinin geliştirilmesi ve programlanması.
 • Yoğunluk fit edilmiş coupled-cluster yöntemlerinin analitik enerji türevlerinin geliştirilmesi ve programlanması.
 • Yoğunluk fit edilmiş multireference CC (MR-CC) and MP (MR-MP) yöntemlerinin geliştirilmesi ve programlanması.
 • Response teorisi formülasyonları kullanılarak uyarılmış hal moleküller özelliklerin hesaplanması. Optimize orbitalli teoriler için response fonksiyonlarının türetilmesi, uyarılma enerjileri ve geçiş dipol moment hesaplamaları için analitik ifadelerin türetilip programlanması.
 • Optimize orbitalli teoriler için genişletilmiş Koopmans teoremlerinin (Extended Koopmans’ theorem (EKT)) geliştirilmesi ve EKT vasıtasıyla iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgilerinin hesaplanması.
 • Ab Initio yöntemler kullanılarak organik reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması.
 • Bağ kırılma reaksiyonları, diradikaller vb. Non-dinamik korelasyon problemlerinin incelenmesi.
 • Açık-kabuklu moleküler sistemlerdeki nonkovalent etkileşimler (Örneğin: katyon-π, anyon-π, ve serbest radikaller arası zayıf  etkileşimler).
 • Geçiş metali bileşiklerinin yapıları ve termokimyaları.
 • Nötral, katyonik, ve anyonik su kümeleri.
 • C++ programlama  ve Psi4 yazılımının geliştirilmesi (//www.psicode.org/).

Geliştirilen Ab Initio Programlar:

 1. Second-Order Møller-Plesset Perturbation Theory (MP2) enerji ve analitik gradient programları (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html ),  Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org).
 2. Third-Order Møller-Plesset Perturbation Theory (MP3) enerji ve analitik gradient programları (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html ),  Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org ).
 3. MP2.5 enerji ve analitik gradient programları (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html ),  Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org ).
 4. Coupled-Electron Pair Theory (CEPA) enerji ve analitik gradient programları (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html ),  Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org ).
 5. Orbital-Optimized Second-Order Møller-Plesset Perturbation Theory  (OMP2) enerji ve analitik gradient programları (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html ),  Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org ).
 6. Orbital-Optimized Third-Order Møller-Plesset Perturbation Theory  (OMP3) enerji ve analitik gradient programları (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html ),  Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org ).
 7. Orbital-Optimized MP2.5 (OMP2.5) enerji ve analitik gradient programları (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html ),  Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org ).
 8. Orbital-Optimized Coupled-Electron Pair Theory (OCEPA) enerji ve analitik gradient programları (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html)Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org ).
 9. Density-Fitted and Cholesky Decomposed Second-Order Møller-Plesset Perturbation Theory (DF-MP2 and CD-MP2) enerji ve analitik gradient programları, Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html).
 10. Density-Fitted and Cholesky Decomposed Orbital-Optimized Second-Order Møller-Plesset Perturbation Theory (DF-OMP2 and CD-OMP2) enerji ve analitik gradient programları, Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html).
 11. Density-Fitted and Cholesky Decomposed Third-Order Møller-Plesset Perturbation Theory (DF-MP3 and CD-MP3) enerji ve analitik gradient programları, Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html).
 12. Density-Fitted and Cholesky Decomposed Orbital-Optimized Third-Order Møller-Plesset Perturbation Theory (DF-OMP3 and CD-OMP3) enerji ve analitik gradient programları, Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html).
 13. Density-Fitted and Cholesky Decomposed MP2.5 (DF-MP2.5 and CD-MP2.5) enerji ve analitik gradient programları, Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html).
 14. Density-Fitted and Cholesky Decomposed Orbital-Optimized MP2.5 (DF-OMP2.5 and CD-OMP2.5) enerji ve analitik gradient programları, Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html).
 15. Density-Fitted and Cholesky Decomposed Linearized Coupled-Cluster Doubles Method (DF-LCCD and CD-LCCD) enerji ve analitik gradient programları, Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html).
 16. Density-Fitted and Cholesky Decomposed Orbital-Optimized Linearized Coupled-Cluster Doubles Method (DF-OLCCD and CD-OLCCD) enerji ve analitik gradient programları, Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html).
 17. Density-Fitted Coupled-Cluster Doubles (DF-CCD) enerji ve analitik gradient programları, Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html)
 18. Density-Fitted Coupled-Cluster Singles and Doubles (DF-CCSD) enerji ve analitik gradient programları, Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html).
 19. Density-Fitted Coupled-Cluster Singles and Doubles with Perturbative Triples [DF-CCSD(T)] enerji programı, Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html).
 20. Density-Fitted Coupled-Cluster Singles and Doubles with Asymmetric Perturbative Triples [DF-ΛCCSD(T)] enerji programı, Psi4 ab initio program paketi (//www.psicode.org/psi4manual/master/occ.html).