Uğur Bozkaya Araştırma Grubu
PSI4
Cover Art
TÜBA-GEBİP Ödül Töreni
TÜBA-GEBİP Ödül Töreni
Coupled-Cluster (CC)
Su Kümeleri
Katyon-Pi Etkileşimleri
Parlar Vakfı Ödül Töreni
Beytepe
Grup Üyeleri

 Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÜNAL

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta : asli.unal@hacettepe.edu.tr , asliunal08@gmail.com

Eğitim

Lisans    :  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,  Ankara, 2013.
Y. Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara, 2017.
Doktora  :  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara, 2023.

 

Araştırma alanları:

- Nötral, katyonik, ve anyonik su kümeleri.
- C++ programlama ile elektronik yapı teorilerinin etkin programlanması. 
- Genişletilmiş Koopmans teoremi (Extended Koopmans’ theorem, EKT) ile iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgilerinin hesaplanması.
- OLED malzemeleri gibi yük-transfer bileşikleri için singlet-triplet enerji farklarının çok konfigürasyonlu yöntemler ile hesaplanması.
- Yüksek seviyeli CC ve MP yöntemleri için hareket denklemi (Equation of Motion, EOM) yaklaşımının etkin programlanması.
- Su kümelerinde anharmonik kuvvet alanlarının etkisinin araştırılması. 

Lisansüstü Arş. Gör. Yavuz ALAGÖZ 

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta :  yavuzalagoz@hacettepe.edu.tr, algzyvz@gmail.com

 

Eğitim

Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,  Ankara, 2019.
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 2022.
Doktora :  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara, 2022-..

Araştırma alanları:

 • C++ programlama ile elektronik yapı teorilerinin etkin programlanması.

 • Molekül içi küme (cluster-in-molecule, CIM) lokal korelasyon yaklaşımının bağlanmış küme yöntemleri için programlanması.

 Betül ERMİŞ

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta :  ermisbetul@gmail.com

 

Eğitim

Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,  Ankara, 2019.
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara, 2023-..

 

Araştırma alanları:

 • C++ programlama ile elektronik yapı teorilerinin etkin programlanması. 

 • Moleküler fragmantasyon yöntemlerinin programlanması.

 Hacı Hüseyin ESKİHORAN

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta : hacieskihoran@gmail.com

 • Eğitim

  Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,  Ankara, 2022.
  Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara, 2022-..

 

 Halenur ÇINAR

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta : halenurcinar@hacettepe.edu.tr

 

 • Eğitim

  Lisans:  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,  İzmir, 2023.
  Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara, 2024-..

 LisansGöksu AKYILDIRIM

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta :  goksuakyildirim@hacettepe.edu.tr 

 

 • Eğitim

  Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,  Ankara, 2020-..