Uğur Bozkaya Araştırma Grubu
PSI4
Cover Art
TÜBA-GEBİP Ödül Töreni
TÜBA-GEBİP Ödül Töreni
Coupled-Cluster (CC)
Su Kümeleri
Katyon-Pi Etkileşimleri
Parlar Vakfı Ödül Töreni
Beytepe
Grup Üyeleri

Lisansüstü Aslı ÜNAL

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta : asli.unal@hacettepe.edu.tr , asliunal08@gmail.com

Eğitim

Lisans    :  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,  Ankara, 2013.
Y. Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara, 2017.
Doktora  :  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara, 2017-..

 

Araştırma alanları:

- Nötral, katyonik, ve anyonik su kümeleri.
- C++ programlama ile elektronik yapı teorilerinin etkin programlanması. 
- Genişletilmiş Koopmans teoremi (Extended Koopmans’ theorem, EKT) ile iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgilerinin hesaplanması.
- OLED malzemeleri gibi yük-transfer bileşikleri için singlet-triplet enerji farklarının çok konfigürasyonlu yöntemler ile hesaplanması.
- Yüksek seviyeli CC ve MP yöntemleri için hareket denklemi (Equation of Motion, EOM) yaklaşımının etkin programlanması.
- Su kümelerinde anharmonik kuvvet alanlarının etkisinin araştırılması.Fatma AKSAKAL

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara

e-posta : fatmaaksakal@hacettepe.edu.tr

Eğitim
Lisans:  Atatürk Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği, Erzurum, 2006.
Y. Lisans:  Atatürk Üniversitesi, Kimya Bölümü, Erzurum, 2008.
Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Kocaeli, 2015.

Araştırma alanları:

 • Organik termal düzenlenme reaksiyon mekanizmalarının ab initio yöntemlerle araştırılması.

 • Metal oksit ince filmlerin ve kovalent organik çerçevelerin termoelektrik özelliklerinin teorik olarak incelenmesi.

 • COX-2 selektif ve COX-2/5-LOX dual inhibiltörlerinin yapı-aktivite ilişkilerinin (SAR) incelenmesi.

 • Enzim/ligand etkileşimlerinin moleküler kenetlenme ve moleküler dinamik simülasyonlarıyla araştırılması.

 • Katı/sıvı arayüzeylerde adsorpsiyon, polimer/kil nanokompozit malzemelerin hazırlanması ve karakterizasyonu   Yavuz ALAGÖZ 

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta :  yavuzalagoz@hacettepe.edu.tr, algzyvz@gmail.com

Eğitim

Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,  Ankara, 2019.
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, 2019-..

 

Araştırma alanları:

 • C++ programlama ile elektronik yapı teorilerinin etkin programlanması.

 • Molekül içi küme (cluster-in-molecule, CIM) lokal korelasyon yaklaşımının bağlanmış küme yöntemleri için programlanması.Betül ERMİŞ

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta :  ermisbetul@gmail.com

 • Eğitim

  Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,  Ankara, 2019.
  Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara, 2023-..

 

Araştırma alanları:

 • C++ programlama ile elektronik yapı teorilerinin etkin programlanması. 

 • Moleküler fragmantasyon yöntemlerinin programlanması.Abdurrahman ATALAY

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta :  atalay.abdurrahman@gmail.com

Eğitim
Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Trabzon, 2010.
Y.Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Trabzon, 2013.
Doktora:  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Trabzon, 2018.

 

Araştırma alanları:

 • Perisiklik reaksiyonların mekanizmalarının ve termokimyalarının teorik incelenmesi.

 • Geçiş metal katalizli C-H bağ aktivasyonu/fonksiyonalizasyonu.

 • Organometalik bileşiklerin yapılarının termokimyasal incelenmesi.  

 • Ab Initio yöntemler kullanılarak organik reaksiyon mekanizmalarının aydınlatılması.Emel EKİNCİ

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta : emell.ekinci@gmail.com

Eğitim

Lisans    :  Ahi Evran Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Kırşehir, 2012.
Y. Lisans: Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Kırşehir, 2016
Doktora  : Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyofizik Anabilim Dalı, Ankara, 2018-..

Araştırma alanları:

- Protein/protein ve protein/ligand etkileşimlerinin moleküler dinamik simülasyonlarıyla araştırılması.
- Katyonik su kümeleri.Ali Kaan UYAR

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta : alikaanuyar@hacettepe.edu.tr, alikaanuyar@gmail.com

Eğitim

Lisans    :  Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (ingilizce),  Ankara, 2017.
Y. Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara, 2020--.

Araştırma alanları:
- C++ programlama ile elektronik yapı teorilerinin etkin programlanması.
- Lokal yaklaşımların bağlanmış küme yöntemlerine(Coupled Cluster, CC) uygulanması.

 Jamileh SALIMI

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta : jamileh.salimi@hacettepe.edu.tr

Eğitim

Lisans    :  Miyaneh Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,  Tebriz, 2005.
Y. Lisans:  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara, 2016.
Doktora  :  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ankara, 2016--.

Araştırma alanları:
- İyonik su kümeleriLisans


Osman GÜLDALI

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta : osmanguldali2009@gmail.com

Eğitim

Lisans    :  Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara, 2017--.
 

Araştırma alanları:

- Su kümeleri.

 Ayşe Nida ERDEMLİ

Adres    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara
e-posta : 

Eğitim

Lisans    : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara, 2018—.
                 Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Yandal Programı, 2020—.

Araştırma alanları:

- Geçiş metal bileşikleri.2247 - C Stajyer Araştırmacı Programı (STAR) Öğrencilerimiz (2021)

 • Semanur Albayrak
 • Elif Polat
 • Müge Bayram
 • Şevval Yazıcıoğlu